martes, 8 de novembro de 2016

A Cantiga de amigo ( A voltas con Pero Meogo )

Aquí temos unha Cantiga de amigo de Pero Meogo. Que facemos con ela?
  1. Lela con atención
  2. Intentar comprendela ben para saber dar unha boa explicación do tema, da idea principal, argumento,...
Como facemos isto? Documentándonos. Onde? Nun Site (lugar, sitio) Pódese expresar como un punto en Internet cunha dirección única á cal acceden os usuarios para obter información.

O obxectivo é que sexades quen de extraer información da rede.
Cal é esa páxina onde nos documentamos? A seguinte: 


Unha vez localizada a páxina, explorada (ver que información se pode sacar dela) contestaredes un cuestionario.